Učbeniški sklad hrani izbor prilagojenih učbenikov za osnovno šolo, ki se jih lahko izposoja slepim in slabovidnim učencem v obravnavi delavcev zavoda. Učbenike lahko dobite v povečanem tisku, brajici, pdf obliki, matematični zapis pa tudi v LATEX obliki. Učbenikov ne pošiljamo. Izposoja tudi druga gradiva. Poglejte si na nabor v spodnji Evidenci prilagojenih gradiv.

Evidenca prilagojenih gradiv
Naročilnica za prilagojena gradiva

Za izposojo se dogovorite z vodjo knjižnice in učbeniškega sklada Nino Schmidt.