Kovinsko predelovalna industrija je tudi v Sloveniji ena izmed nosilnih v predelovalni industriji in zaposluje več kot 60.000 ljudi (vir: AJPES za leto 2018). Gre za vejo industrije, ki je tesno vpeta v gradbeništvo, avtomobilsko proizvodnjo in druge pomembne panoge na trgu.

Izdelki morajo biti kvalitetni in ustrezati zahtevnim mednarodnim certifikatom, s katerimi podjetje dokazuje tako primernost izdelka kot tudi sam postopek izdelave in obdelave. Da bi nekoliko bolj osvetlili ta del, smo pri enem izmed najuspešnejših slovenskih podjetij v kovinsko predelovalni industriji, Kovinc d.o.o., preverili, kateri so tisti certifikati, ki so za uspešno poslovanje najpomembnejši.

Certifikat ISO 9001

Gre za certifikat, ki strankam zagotavlja, da bodo v podjetju prejele izdelek najboljše kakovosti. Ta certifikat prejme podjetje, ki se zaveda pomena ustreznega vodenja svojih zaposlenih, ob tem pa skrbi za njihovo izobraževanje in tudi za kvalitetne odnose na relaciji s svojimi strankami in dobavitelji. Na kratko, gre za certifikat, ki pomeni osnovo za vodenje in upravljanje kakovosti izdelkov ter storitev v podjetju.

Certifikat ISO 14001

Omenjeni certifikat strankam podjetja in javnosti sporoča, da se v podjetju še kako dobro zavedajo okoljske problematike, vplivov panoge na naravo in se maksimalno zavzemajo za to, da bi bil ta vpliv karseda nizek. V kovinsko predelovalni industriji to v prvi vrsti pomeni modernizacijo strojne opreme.

Certifikat ISO 14001

Na ta način se namreč zmanjšata odpad in poraba električne energije, kar pomeni bistveno manjšo obremenitev za okolje. Če k temu dodamo še recikliranje odpadkov, potem je jasno, da je podjetje, ki se ponaša s certifikatom ISO 14001, okoljsko ozaveščeno.

Certifikat ISO 45001

Če se vprašamo, kaj je najbolj pomembno za dobro poslovanje, bomo verjetno sami sebi odgovorili, da verjetno vodstvo in zaposleni. Pri certifikatu ISO 45001 govorimo o potrditvi tega, da se v podjetju, ki ga doseže, še kako dobro zavedajo, kako pomembni so njihovi zaposleni. Pridobljen certifikat dokazuje, da podjetje izpolnjuje in upošteva zakonodajo z delovno pravnega področja in skrbi za to, da se pri delovnih procesih odpravi vsa morebitna tveganja.

Omenjen certifikat podeljuje Bureau Veritas in velja za najbolj prestižen standard glede varnosti in varstva pri delu v globalnem merilu. S tem se poslovnim partnerjem in javnosti pošilja močno sporočilo, in sicer da se v podjetju zavedajo, kako zelo pomembna sta varnost in zdravje njihovih zaposlenih, prav tako pa je jasna zavezanost visoki poslovni kulturi. Ta certifikat bi moralo imeti čim več podjetij.

Certifikat EN 1090

Naročnika v kovinsko predelovalni industriji zanima predvsem kakovost in ustreznost izdelkov. Certifikat EN 1090, ki ga v Evropi izdajajo od leta 2014, priča o tem, da podjetje sprejema pogoje za označevanje jeklenih konstrukcij z oznako CE.

Certifikat EN 1090

Ker so standardi in pogoji za dosego tega certifikata izredno visoki, je naročnik lahko prepričan, da bo v podjetju naročil in prejel izdelek vrhunske kakovosti, ki bo zadostil vsem potrebnim zakonom s tega področja. Izdelek bo ustrezno pregledan in dokumentiran ter predpisane kakovosti.

Certifikat ISO 3834-2

V kovinsko predelovalni industriji vsekakor ne moremo mimo varjenja. Ta certifikat pokriva prav to področje in sporoča, da v podjetju vsekakor obvladajo ta del obdelave spajanja kovin. Da varjenje poteka skladno z vsemi smernicami in zahtevami, morajo zaposleni, ki varjenje izvajajo, opraviti zahtevne tečaje in tudi sami pridobiti potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju.

Tako, tokrat smo povzeli in opisali najpomembnejše certifikate v kovinsko predelovalni industriji, ki navzven sporočajo v kakšno podjetje vstopate. Če se podjetje iz te branže ponaša z vsemi naštetimi certifikati, je jasno, da bo naročen izdelek najvišje kvalitete in da bodo pri izdelavi upoštevani tako okoljski standardi kot tudi primerna skrb za zdravje in varnost zaposlenih.

ZSSM.si
Avtor